icon marker Bělčická 2922/22,
Praha 4 - Spořilov
icon tel 737 272 960
kancelář
banner maly

Naším cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy.

Vedení účetnictví
(podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů do účetního deníku, hlavní knihy a dalších evidencí podle platných právních předpisů a pravidelné informování o stavu účetnictví
 • vedení knih závazků a pohledávek a správa závazků a pohledávek včetně pravidelných přehledů o jejich stavu
 • vedení evidenci hmotného majetku, materiálu, skladu včetně inventarizace
 • vedení evidence spojené s provozem služebních vozidel včetně zpracování silniční daně
 • zpracování agendy DPH včetně daňového přiznání k DPH
 • zpracování účetních výkazů, sestavení účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
Poptat

Vedení daňové evidence
(jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů do deníku příjmu a výdajů
 • zpracování a vedení pokladní knihy
 • evidence závazků a pohledávek, sledování jejich stavu a zpracování aktuálních přehledů
 • vedení evidence hmotného majetku, materiálu, zásob, vedení skladové evidence zpracování inventarizace
 • vedení agendy DPH včetně zpracování přiznání k DPH
 • vedení evidence spojené s provozem služebních vozidel včetně zpracování silniční daně
 • zpracování roční závěrky a přiznání k dani z příjmu
Poptat

Vedení personální
a mzdové agendy

 • zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků k sociálnímu a zdravotnímu pojištění včetně komunikace s příslušnými úřady
 • zpracování komplexní mzdové agendy, výpočet mezd, zpracování výplatní listin a výplatních pásek, příkazů k úhradě
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, příkazy k úhradě mzdových plateb
 • vedení evidence mzdových listů, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování související daňové agendy
 • zpracování agendy pro úřad práce
Poptat

Daňové poradenství

 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování ekonomických a finančních analýz
 • zpracování vnitřních ekonomických směrnic a postupů
 • sestavení přiznání k Dani z nabytí nemovitostí
 • sestavení přiznání k Dani darovací
 • průběžné daňové poradenství dle Vašich potřeb ve spolupráci s daňovým poradcem
 • sledování finanční situace Vaší firmy
 • zprostředkování odkladu daně a auditu
Poptat

Naši klienti

 Vybrané reference bez udání podrobností.

 • unismini
 • FOX a.s.
 • hpe
 • PROFI GRUP CZ a.s.
 • leseni kase
 • SKY-KITE s.r.o.
 • vumop

Neradi voláte? Napište nám.

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Neplatný vstup

Nesprávný e-mail.

Vyplňte prosím Vaši zprávu.

Neplatné ověření.